browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Odborná správa lesa

Na základě rozhodnutí městského úřadu Náchod č.j.:6905/2012/ŽP/Ba/c ze dne 28.6.2012 jsem byl pověřen výkonem funkce odborného lesního hospodáře  pro vlastníky lesů do padesáti hektarů na území sedmi  katastrálních území.
Lesnickou činností se zabývám od roku 1988 u státních lesů a od roku 1992 u Lesů České republiky,s.p. a od roku 2012 tuto činnost provozuji na ŽL.

Vlastním licenci na výkon funkce odborného lesního hospodáře ze dne 21.11.2003 , která umožňuje provádět veškerou odbornou správu lesů a komunikovat se státními orgány v souvislosti s dotacemi na pěstební činnost.

Od roku 2012 se zabývám výrobou a prodejem palivového dřeva, včetně jeho dopravy k odběratelům. Palivo vyrábím na manipulačním skladě v České Skalici.