browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Výkup dřeva

Vykupuji dřevo od soukromníků, majitelů lesa či sadu, jednotlivých stromů, vhodné na zpracování jako palivové dřevo ale i jako řezivo

  • aktuální výkupní ceny samozřejmostí
  • mám zájem o dlouhodobou i náhodnou spolupráci, snadný výdělek pro vás
  • platba do 10 tis.Kč na místě v hotovosti nebo dohodou

Výkup od drobných majitelů

  • kontaktujte nás na tel.724 524 317  nebo pošlete email palivo@poloncek.cz, uveďte lokalitu, druh dřeva, odhadované množství popř. foto stromu
  • výkupní cena je daná kvalitou, druhem, dostupností popř. v jaké fázi zpracování se dřevo nachází
  • vykupujeme libovolné dřevo, od měkkých dřev po tvrdá, jehličnaté i listnaté, ovocné stromy apod., každé najde své uplatnění
  • dřevo na místě zaplatíme, odvezeme, zpracujeme

palivo-stromy

palivo-stromy-2