browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Výhřevnost dřeva

druh dřeva výhřevnost
habr 100%
dub 99%
jasan, javor 92%
bříza, olše 89%
buk 80%
borovice, modřín 73%
smrk 70%

.

Obecně platí, že tvrdé dřevo hoří pomalu a dlouho žhne, měkké dřevo naopak rychle vzplane a rychle ztratí žhavé uhlíky. Proto je také tvrdé dřevo dražší a žádanější. Měkkého spotřebujeme víc. Dřevo je dobré nakoupit na jaře, rozštípat a nechat aspoň do podzimu na vzduchu vyschnout.

Ideální je spočítat si průměrnou roční spotřebu dřeva a nakoupit dřevo do zásoby na dva až tři roky. Získáme tak kvalitní dřevo a ušetříme i nemalé finanční náklady, protože vyschlé dřevo déle a lépe hoří.