browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Přednosti topení dřevem

  • moderní technologie zaručují efektivní spalování dřeva a odpovídají přísným ekologickým normám
  • Dřevo jako obnovitelný zdroj energie (tepla) nezatěžuje životní prostředí
  • dřevo je nejlevnějším ekologickým zdrojem tepla
  • dřevo má dobrou výhřevnost
  • nenáročné skladování a dobrá manipulace
  • dá se použít i jako doplňkový zdroj topení, v kombinaci s plynem nebo elektřinou.
  • při spalování vzniká minimální odpad, který se dá dále využít (např.hnojení)
  • neustále se zvyšující ceny energií (plyn, elektřina, uhlí) vedou k hledání alternativních paliv

POHLED NA HOŘÍCÍ HRANICI DŘÍVÍ V NÁS VYVOLÁVÁ POCIT BEZPEČÍ, A KDYŽ SE PO TĚLE ROZLÉVÁ HŘEJIVÁ POHODA Z ROZTANČENÝCH PLAMENŮ, ODOLÁVÁ SE ZIMĚ DALEKO SNÁZ.

Krbová kamna

Krbová kamna – ekologický zdroj tepla

Krbová kamna – ekologický a úsporný zdroj tepla
Krbová kamna

Krbová kamna – romantika na dosah ruky