browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rady vlastníkům lesa

PUBLIKACE A RADY

    Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I. (207 kB)
Základní pravidla vlastnictví lesa, práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa, Vaši hlavní pomocníci, hospodaření v lese, založení porostu na zemědělské půdě, možnosti čerpání příspěvků a dotací.
    Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha II. (404 kB)
Myslivost a ochrana přírody a krajiny ve vztahu k vlastníkovi lesa, využití informací z oblastních plánů rozvoje lesů.
    Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha III. (1,48 MB)
Standard sadebního materiálu lesních dřevin, zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
    Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha IV. (1,5 MB)
Lesní stanoviště a stabilita, obnova lesa, výchovné zásahy, škody v lese, hospodářský úprava lesů, vlastník a jeho odborný lesní hospodář, zhodnocení dříví, roční období v lese.
    Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha V. (1.16 MB)
Nařízení EU o dřevě – uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, povinnosti hospodářských subjektů, systém náležité péče, evidence vztahující se k uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Čerpáno ze stránek Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), kde najdete další informace.