browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Licence

Licence k výkonu funkce odborného lesního hospodáře

Licence k výkonu funkce odborného lesního hospodáře

 

 

 

 

 

Česká komora odborných lesních hospodářů  Jsem členem České komory odborných lesních hospodářů pod ev.č.287

 

 

 

 

 

 

Jsem držitelem licence 213564/2012-MZE-16212/2401 udělené Ministerstvem zemědělství k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování.

Ministerstvo zemědělství

 

 

 

 

 

 

 

Jsem zaregistrován jako dodavatel pro uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu pro jiného než konečného spotřebitele se specializací činnosti ovocné a okrasné druhy s registračním číslem 2494 u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský