browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dotace

Pomůžeme se zpracováním žádostí, poradíme …..

  1. Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví pro Královéhradecký kraj v období od 2.1.2019 – 31.10.2019 (žádosti a přílohy ke stažení)
  2. V případě finančních příspěvků na asanaci kůrovcového dříví je nutné provedení asanace do 7 kalendářních dnů oznámit krajskému úřadu prostřednictvím aplikace dostupné na internetových stránkách https://epodani.mze.cz/ 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

  1. Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství
  2. Lesy ČR
  3. Město Náchod – Odbor životního prostředí